Profil firmy

Firma vznikla v roku 1996, sídlo sa nachádza v záhradných priestoroch rodinného domu v mieste bydliska Márie Balačinovej. Pozostáva z výrobne a príručného skladu.

Na začiatku som vychádzala z tradície, neskôr som vnášala do výroby vlastné nápady a dnes pracujem podľa vlastnej technológie, používam vlastné vzory i techniku zdobenia. Návrhy čerpám z vlastnej fantázie, resp. v spolupráci so zákazníkom. Jednotlivé vzory obmieňam a doplňujem podľa potreby.

Pracujem na základe objednávok, ktoré realizujem osobne, telefonicky, faxom alebo mailom. Veľa stálych zákazníkov rieši objednávky len na základe telefonického dohovoru, s určením účelu a ceny. Návrh konkrétnej objednávky často realizujem sama. Druhy aj vzory výrobkov je možno obmieňať podľa požiadavky zákazníka.. Cena je závislá od hmotnosti a náročnosti zdobenia.

Vznik

Po vyše dvadsať rokov praxe v oblasti hospodársko - ekonomickej som v roku 1995 stratila zamestnanie. Vplyvom náhodných udalostí som sa rozhodla ísť vlastnou cestou. Začiatky neboli jednoduché a vôbec nie jednoznačné. Vychádzala som však z pocitov a intuície. Bola som presvedčená, že toto je chvíľa kedy mám šancu realizovať svoje túžby a sny. Že neboli celkom jasné, bolo iba preto, že bolo viac možností a smerov, ktorými som sa mohla uberať. Jednoznačne to bola výtvarná oblasť, s ktorou boli prepojené moje všetky moje vtedajšie záľuby a záujmy.

Odmalička som sa venovala maľovaniu, aranžovaniu a takmer všetkým ručným prácam, ktoré sa s pribúdajúcimi rokmi menili a dopĺňali. „Výtvarno“ som vnášala aj do prípravy, resp. úpravy teplých a studených pokrmov, cukrárenské výrobky nevynímajúc. Mojou prednosťou bola veľká fantázia, predstavivosť a tiež schopnosť improvizovať, čo mi umožňovalo rýchlo sa učiť nové i nepoznané. Tým sa moje diela stávali osobité a výnimočné. Výroba ozdobných medovníkov, ktorá sa dostávala stále na vyššiu priečku v rozhodovaní, bola jedna z posledných záľub. Našla som tu však spojenie všetkého, čo ma nesmierne fascinovalo a tým bolo rozhodnuté. Samozrejme, uvedomovala som si, že pôjde o netradičnú živnosť, ktorej výrobou sa zväčša zaoberali ženy a v rámci tradícií na rôznych folklórnych podujatiach len ako záľubou. V mojom prípade nešlo o rodinnú tradíciu, cítila som však, že môžem vniesť do tejto výroby nové prvky (vzory, technológie zdobenia) bez toho, aby sa výrobok stal iba komerčný.

Podnikla som teda potrebné – prieskum trhu, možnosti odbytu, miesto podnikania atď. Na jeseň som absolvovala prípravný podnikateľský kurz „CEPAC“, ktorý organizovalo RPIC v Martine a ktorý ma správne nasmeroval a pomohol v rozhodovaní. A tak som si 15. 12. 1996 otvorila živnosť na „Výrobu veľkonočných kraslíc a medovníkov“. Výrobu kraslíc som však nerozvinula, zaoberám sa len výrobou ozdobných medovníkov. Moja intuícia sa potvrdila a pre mňa sa začal nový život. Neľutujem toto rozhodnutie, umožnilo mi stať sa nezávislou, získala som obdiv a uznanie mojej rodiny, ale aj širokej verejnosti. Táto práca ma upokojuje a dala môjmu životu nový rozmer.

Nie všetko išlo podľa naplánovaných postupov. Hlavne spôsob predaja, ktorý bol dohodnutý cez maloobchod. Veľmi rýchlo som sa zorientovala a vytvorila som si vlastnú stratégiu. dnes majú moje výrobky úspech na domácom i zahraničnom trhu. I keď hospodársky výsledok nedosahuje príliš vysoké čísla a o moje výrobky je stále vyšší záujem, mám vlastnú filozofiu. Pracujem a celú výrobu si riadim sama, resp. za pomoci rodinných príslušníkov. Produktivita výroby sa zaujímavo zvyšuje, rovnako s narastajúcim počtom rastie i kvalita, na ktorú kladiem veľký dôraz. Vyrábam na objednávku, na rôzne príležitosti (rod. udalosti, výročia svadby, spoločenské podujatia atď.), ďalej ako prezentačné výrobky firmám na obchodné domáce i zahraničné stretnutia.

Myslím, že práve kvalitou a variabilnosťou sa moje výrobky líšia od konkurencie, ktorá je na trhu, ale akurát tá mi pomáha napredovať. Mám ešte veľké rezervy, nekopírujem iných, mám množstvo nápadov, ktoré sa často rodia až pri priamom kontakte s výrobkom. Verím, že príde čas, kedy získané skúsenosti budem môcť odovzdávať ďalej, či už v kruhu mojej rodiny, alebo tým, ktorí prejavia záujem.


Mária Balačinová, Košťany nad Turcom 47, okres Martin
e-mail: maria@balacinova.sk tel.: 043/438 83 86, mob. 0907 406 154.

slovensky english italiano